برای خرید بک لینک به وب سایت خرید بک لینک آی آر مراجعه و یا بر  روی همین لینک خرید بک لینک قوی کلیک نمایید

معیارهای مهم در خرید بک لینک

برای خرید بک لینک به وب سایت خرید بک لینک آی آر مراجعه و یا بر  روی همین لینک خرید بک لینک قوی کلیک نمایید

Previous Blog
23rd Jun 2021, 1:32 PM

اعتبار سایت لینک دهنده در خرید بک لینک

همیشه بک لینک از سایت های بسیار قوی دریافت نمایید و هیچوقت بخاطر قیمت کمتر سایت های ضعیف به سراغ لینک های ضعیف نروید

ارتباط موضوعی در خرید بک لینک

هرچه سایت مورد نظر هم موضوع سایت شما باشد تاثیر دریافت لینک از آن بیشتر خواهد بود و یا همیشه از سایت های خبری و یا تفریحی بک لینک دریافت نمایید

میزان کلیک بعد از خرید بک لینک

در خرید بک لینک از سایت هایی بک لینک دریافت کنید که بر روی لینک شما کلیک شود زیرا اینگونه بک لینک ها نزد گوگل از اعتبار بیشتری برخوردار میباشند

متنوع بودن انکر تکست ها

برای صفحات خود همیشه با یک کلمه کلیدی لینک سازی نکنید و سعی کنید از کلمات تو در تو متفاوتی استفاده نمایید و گاها از برند کیوورد نیز استفاده نمایید.

وزن لینک های صفحه

در سایت هایی که بعنوان مزرعه لینک نامیده میشوند به هیچ عنوان لینک قرار ندهید زیرا اینگونه وبسایت ها بدلیل حجم بالای لینک های خروجی نزد گوگل اسپم به حساب می آیند.

Comments:

6th Dec 2022, 7:15 PM
پاخور وب
بهترین شرکت طراحی و سئو سایت در شهر تهران, کرج, قرچک و پاکدشت با پاخوروب
مهیا می شود